Новинки

Земля, которая хотела улететь

Kanto pri falko

Kanto pri falko
Vladimir Edelŝtejn
Kanto pri falko
(Elektitaj tradukoj)
Redaktis Mikaelo Povorin
Мoskvo, Impeto, 2010. — 80 paĝoj.
ISBN 978-5-7161-0219-4

Vladimir Aleksandroviĉ Edelŝtejn de la juneco estas arda poeziŝatanto. Li eksciis pri Esperanto en 1938, sed pro totalaj persekutoj kontraŭ esperantistoj, poste kontraŭ kosmopolitoj, li estis devigata prokrastigi sian esperantiĝon por multaj jaroj. Vladimir Edelŝtejn estas veterano de Soveti-Finnlanda milito (1939–1940) kaj la Granda Patrolanda milito (1941–1945) kontraŭ faŝismo.
En la libro estas prezentitaj tradukoj el poemoj de A. Puŝkin, M. Lermontov, V. Majakovskij, M. Gorjkij, L. Ukrainka, kaj de multaj aliaj rusiaj kaj ukrainiaj poetoj.
La libro estas dediĉita al la 90-jariĝo de Vladimir Edelŝtejn.
Sincerajn gratulojn al nia talenta veterano.

75.00 руб.

Esperanto kaj Vivo

Dek tagoj de kapitano Postnikov. Romano

Fabelo pri la Triopo. Сказка о тройке

Марк Туллий Цицерон. Первая речь против Катилины

Силий Италик. Пуника (поэма о Второй Пунической войне)

И тролль бывает симпатягой. И акула порой улыбается. Норвежские афоризмы

La tero, kiu volis forflugi

Публий Вергилий Марон. Первая книга Энеиды

RSS-материал