Survoje

Артикул: survoje

Survoje

К.С. Илютович
На пути: сборник стихотворений.
М.: Импэто, 2005. – 56 с.

Klara Ilutoviĉ
Survoje
Poemaro
Impeto, 2005. – 56 paĝoj.

ISBN 5-7161-0147-X

KlAL?

Rampas amaroj, timoj kaj tristoj
Dense tra Senlumi’.
Kial do inter esperantistoj
Ĉiam vigliĝas mi?

Dronas vivantoj en malekzistoj
Kvazaŭ ĉe 1’ mondofin’.
Kial do inter esperantistoj
Tim’ ne turmentas min?

Malgraŭ aspiroj, strecoj, rezistoj
Venkas la vivmalhel’.
Kial do inter esperantistoj
Lumas al mi la bel’?

Je la kruele rabaj persistoj
Siblas la malesper’.
Kial do inter esperantistoj
Verdas por mi la ter’?
Kial?!.

Цена: 100.00 руб.